Mời tham gia Đoàn XTTM tại Úc và New Zealand
Ngày đăng: 21/01/2016 10:19

        Thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng giao, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) làm đầu mối tổ chức Đoàn XTTM (ngoài đoàn chính thức) tháp tùng Bộ trưởng tham dự ký Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 04 tháng 02 năm 2016 tại New Zealand.
        Nhân dịp này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ chủ trì các Diễn đàn hợp tác Công Thương Việt Nam - Australia vào ngày 01 tháng 02 năm 2016 tại Sydney (Australia) và Diễn đàn hợp tác Công Thương Việt Nam - New Zealand ngày 03 tháng 02 năm 2016 tại Aukland (New Zealand). Các diễn đàn nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư trong các dự án công nghiệp, năng lượng và thương mại giữa Việt Nam với Australia và New Zealand.

        Chương trình Đoàn công tác và Chương trình Diễn đàn dự kiến đính kèm

        Thời gian đi công tác: Từ ngày 30 tháng 01 năm 2016 đến ngày 06 tháng 02 năm 2016 (bao gồm cả thời gian đi và về).